המגזר הדתי

בס"ד

פעילות נפרדת לפי דרישה:

בבריכה מתקימות פעילויות נפרדות בשחיה וטיפול למגזר הדתי.

בנים בנות בנפרד.

גברים נשים.

חוגי שחיה וקורסי שחיה יפתחו לקבוצות של 6 ילדים עם מדריך/ה מותאמים.

נדרש:

בגד ים כשר לבנות.

משקפת וסנפירים.

נשים בגד-ים מותאם לשחייה.