כותבים לנו ועלינו

נאוה זק בית שנילוקין יובל עוגת יום הולדת בריכה עידו צור משפ_ מזאנה צהר 05שרית