נספח קורס שחיה

 

להורים/לומדים שלום

קורס שחיה חדש יוצא לדרך וברצוני לפרט דרכי עבודה ונהלים טכניים:

מתקיימים 12 שעורים, 45 דק' שעור.

עלות: ___ ₪.

מזומן/צקים/כרטיס אשראי. לפקודת עלי מים בע"מ.

ילד שני 10% הנחה בכל הפעילויות בבריכה.

לידיעתכם במידה והקבוצה קטנה מ- 5 ילדים מספר השעורים הוא 10.

 

תנאי תשלום: עד 2 תשלומים כאשר התשלום השני הוא ל- 10 בחודש הבא.

 

מטרות: 2  שעורים הסתגלות למים והקניה ראשונית של סגנון החתירה וגב.

3-7 שעורים הקניית החזה ביבשה ובמים וביסוס הביטחון בסגנון         החתירה והגב.

3  שעורים חידוד הסגנון, ביסוס טכניקה בשילוב עם הנשימה.

 

בסוף הקורס מתקיימת מסיבת סיום הורים במים ב- 15 הדק' האחרונות אפשר להביא אחים..

עליכם ההורים לדאוג לכיבוד קל, כל ילד מקבל מדלית זהב (סוד) ותעודה.

 

**הנכם מתבקשים לידע את במידה וידוע לכם על קשיים שונים ו/או ליקויים וכן בעיות בריאותיות.

פנו בכל שאלה ובקשה, נוכחות הורים בשטח הברכה תתקבל ברצון.

 

בסיום למעוניינים לחזק, שפר, לשכלל קיימת אפשרות להצטרף לחוגי השחייה המתקיימים כל השנה.