פעוטות גילאי שלוש עד 4 וחצי

פעוטים גילאי שנה וחצי עד 3 שנים

פעוטים גילאי שנה וחצי עד 3 שנים


מטרות:
• הקניית חתירה וגב כסגנונות ראשיים.
• הקניית הרגלי מים הכוללים: חיזוק כללי, עצירת נשימה, צלילה, שיווי משקל, ראשית ציפה עצמאית בטן/גב. קפיצות מהמעקה והבאת צוללים מקרקעית הבריכה.
• הטמעה של משקפת וסנפירים.

משך הפעילות: 30 דקות.
אופי הפעילות: קבוצתי עד 8 זוגות של הורים וילדים.

מבנה הפעילות:
פעילות רבעונית בת 3 חודשים, פעם בשבוע, ביום קבוע.
כל 3 חודשים מחדשים פעילות.

במידה והילד עצמאי אפשר לצרפו לחוגי השחייה