פעוטות גילאי שנה וחצי עד 3 שנים

 משקפת לשמירה על העינים

משקפת לשמירה על העינים

מטרות:
• הקניית הרגלי מים הכוללים: חיזוק כללי, עצירת נשימה, צלילה, שיווי משקל, ראשית ציפה עצמאית בטן/גב. קפיצות מהמעקה והבאת צוללים מהמדרגות הבריכה.
• הטמעה של משקפת.

משך הפעילות: 30 דקות.
אופי הפעילות: קבוצתי עד 8 זוגות של הורים וילדים.
מבנה הפעילות:
פעילות רבעונית בת 3 חודשים, פעם בשבוע, ביום קבוע.
כל 3 חודשים מחדשים פעילות.